සැකිල්ල:යළියොමුව

(සැකිල්ල:Redirect වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template produces a hatnote:

Its purpose is to reduce confusion by helping users get to their intended page if they were redirected to another page while, for example, searching for a topic. An example would be when a user searches for Achilleus (as in the emperor), but ends up on the page titled Achilles (as in the mythical hero) after being redirected.

Examplesසංස්කරණය

  • {{Redirect|Foo}}
  • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
  • {{Redirect|Achilleus|the Emperor with this name|Achilleus (emperor)|other uses|Achilles (disambiguation)}} (as used on the page Achilles) →

TemplateDataසංස්කරණය

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for යළියොමුව

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Redirecting page1

Name of page that redirects here

Page namerequired
Use12

Displayed as: For Use1, see ... If left empty, defaults to For other uses, see ...

Stringoptional
Target13

Page to link to. Default is [[PAGENAME (disambiguation)]].

Page nameoptional
Use24

Second use. Can be 'and' to give: For Use1, see [[Target1]] and [[Target2]]

Stringoptional
Target25

Page to link second use to.

Page nameoptional
Use36

Third use, can be 'and'

Stringoptional
Target37

Page to link third use to.

Page nameoptional

See alsoසංස්කරණය

External linksසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:යළියොමුව&oldid=397788" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි