විකිපීඩියා:Article size

--2402:4000:20C1:9CBC:1D94:D853:C069:A386 15:39, 4 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)'තද පැහැති අකුරු පෙළ'''තද පැහැති අකුරු පෙළ'''Reply[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Article_size&oldid=513289" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි