විකිපීඩියා:පුවත්

(විකිපීඩියා:News වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

විකිපීඩියා පුවත් පිලිබඳව විවිධ මූලාශ්‍ර තිබේ, විකිමාධ්‍ය පදනම විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා උපකාර ලබා දෙනු ලබන අතර, අනෙකුත් විකිමාධ්‍ය ව්‍යාපෘති අතර.

විකිපීඩියා

Wikimedia

Wikimedia Foundation

  • Wikimedia Foundation news. News about the Wikimedia Foundation, the international non-profit organisation dedicated to encouraging the growth, development and distribution of various Wikimedia Projects.
  • Wikimedia blog

Other news sources

There are also places in Wikipedia and its sister projects that publish articles on current events and the latest world news using Wikimedia software.

Wikipedia news content

Wikimedia news content

See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:පුවත්&oldid=182712" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි