මෙම පරිශීලකයා HOTCAT භාවිතා කරයි.


භාවිතය

සංස්කරණය
  • මෙම පෙළ කොටුවේ මූලාශ්‍රය පිටපත් නොකරන්න.
  • මෙම සැකිල්ල {{පරිශීලක:HotCat}} ලෙස භාවිතා කරන්න.
  • පරිශීලක ඔබ HotCat මෙවලම භාවිතා කරයි නම් පමණක් මෙම සැකිල්ල භාවිතා කරන්න.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:HotCat&oldid=114492" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි