විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සඳුදා / වෙලාව: 05:35, 17 ජූනි 2024 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

ජූනි 17:
  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

    තවත් සිදුවීම්: ජූනි 16 ජූනි 17 ජූනි 18