විකිපීඩියා:Village pump

ආයුබෝවන්! කෝපි කඩේ වෙතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.. මේ විකිපීඩියා හා සම්බන්ඳ තාක්ෂණික ගැටලු, ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාකාරකම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට භාවිතා වන ස්ථානයයි. මෙහි ප්‍රධාන කොටස් පහෙන් ඔබේ මාතෘකාව වඩාත්ම ගැලපෙන අංශය තෝරාගැනීමට පහත වගුව භාවිතා කරන්න. වෙනත් අංශ වලට නොගැලපෙන දෑ විවිධ (miscellaneous) අංශයට යොමු කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් සියලුම අංශ එකවර බලා ගැනීමද කළ හැකියි. කරැණාකර ඔබේ සාකච්ජාවට ~~~~ ටයිප් කරමින් හෝ සංස්කරණ මෙවලම් ස්ථම්භකයේ (toolbar) ඇති අත්සනක් සහිත රූපය ඔබමින් දිනය හා අත්සන යොදන්න.

සැලකිය යුතුයි: මෙම පිටුව සාකච්ඡා සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුයි. ඒ සඳහා අදාළ අංශය භාවිතා කරන්න.

කෝපි කඩේ අංශ
Edit-find-replace.svg
ප්‍රතිපත්තිය
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

නව හා යෝජිත ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාව සඳහා

Preferences-system.svg
තාක්ෂණික
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

තාක්‍ෂණික වාදපද සාකච්ඡාව සඳහා. විකි මෘදුකාංග දෝෂ පැමිණිලි කිරීමට, මාධ්‍යසිලා භාවිතා කරන්න.

Dialog-information on.svg
යෝජනා
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

ප්‍රතිපත්ති රහිත නව යොජනා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා. මෙයත් බලන්න: සනාතන යෝජනා, අනවරත යෝජනා, වාදපද, ප්‍රකෘතිමත් කිරීම්.


Dialog-information on.svgNuvola apps package development.png

අදහස්
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ප්‍රජාවත් සමග සාකච්ඡා කර වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම සදහා

Help-browser.svg
අනෙකුත්
තැපැල් කරන්න | මුරකරන්න | සොයන්න

වර්ගීකරණයන්ට අදාල නොවන විමසුම් යැවීම සඳහා

මට අවශ්‍ය... යායුතු තැන
...කෝපි කඩේ ඇති සියලුම මාතෘකා එකවර බලා ගැනීමට කෝපි කඩේ (all)
...කෝපි කඩේ ලේඛනාගාරයේ සියල්ල සෙවීමට, දැනට ඇති ඔක්. 2007 සොයන්න
...විකිපීඩියා උදව් උදව් කවුළුව
...විශේෂ කරුණු (e.g. කවුද පළමු පාප්තුමා?) නිර්දේශ කවුලුව
...to comment on a specific article Article's talk page
...වෙනත් විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති පෙන්වන්න. Wikimedia Meta-wiki
...to ask questions or make comments Questions

Archivingසංස්කරණය

Discussions older than seven days (date of last made comment) are moved to a sub page of each section (called section name/Archive n). These discussions can then be moved to a relevant talk page if appropriate. To view these archives and the history before September 26, 2004, see Wikipedia:Village pump archive.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Village_pump&oldid=452422" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි