පිටුවේ ඉතිහාසය

24 දෙසැම්බර් 2022

1 අගෝස්තු 2022

17 දෙසැම්බර් 2021

14 අගෝස්තු 2020

17 අප්‍රේල් 2020

3 ජූලි 2018

28 ජූනි 2018

15 මාර්තු 2016

12 සැප්තැම්බර් 2015

27 ජූනි 2015

18 මැයි 2015

6 පෙබරවාරි 2015

3 ජනවාරි 2015

19 දෙසැම්බර් 2013

7 මාර්තු 2013

7 පෙබරවාරි 2012

27 ජනවාරි 2012

7 දෙසැම්බර් 2011

8 මැයි 2010

7 මැයි 2010

20 ජනවාරි 2010

6 ජනවාරි 2010

14 දෙසැම්බර් 2009

25 නොවැම්බර් 2009

6 මාර්තු 2009

24 ඔක්තෝබර් 2008

21 පෙබරවාරි 2008

2 ජනවාරි 2008

22 නොවැම්බර් 2007

17 නොවැම්බර් 2007

15 නොවැම්බර් 2007

9 නොවැම්බර් 2007

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/එක්සත්_ජාතික_පක්‍ෂය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි