මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

11 ජූනි 2016

29 ජූනි 2015

28 ජූනි 2015

27 ජූනි 2015

26 ජූනි 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Sachira_Bhanu(sachi)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි