සිංහල විකිපීඩියා
              දැනට වැඩ කටයුතු බහුල බැවින් පසුව මෙය නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරමි. --Sachira (සචිර ) (talk) 12:31, 10 ජූනි 2015 (යූටීසී)
alt text☺ මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
විකිපීඩියා:බාබෙල්
si මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
en-3 මෙම පරිශීලකයාට  ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ
ඉහළ
අදියරකින් යුක්තව දායකත්වය
දැක්විය හැක.
Noia 64 apps karm.png
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Sachira_Bhanu(sachi)&oldid=336945" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි