මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

10 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/TXiKiBoT" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි