මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

23 සැප්තැම්බර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

21 සැප්තැම්බර් 2010

19 සැප්තැම්බර් 2010

18 සැප්තැම්බර් 2010

14 සැප්තැම්බර් 2010

25 අගෝස්තු 2010

24 අගෝස්තු 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Srimalpunchi" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි