මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

28 ඔක්තෝබර් 2020

25 ඔක්තෝබර් 2020

24 ඔක්තෝබර් 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shwetha" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි