මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

4 අගෝස්තු 2021

2 අගෝස්තු 2021

1 අගෝස්තු 2021

31 ජූලි 2021

18 ජූලි 2021

17 ජූලි 2021

16 ජූලි 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shwetha" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි