මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

15 පෙබරවාරි 2020

8 පෙබරවාරි 2020

4 පෙබරවාරි 2020

1 පෙබරවාරි 2020

26 ජනවාරි 2020

15 ජනවාරි 2020

10 ජනවාරි 2020

2 ජනවාරි 2020

1 ජනවාරි 2020

30 දෙසැම්බර් 2019

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shwetha" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි