මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 ඔක්තෝබර් 2021

16 ඔක්තෝබර් 2021

3 ඔක්තෝබර් 2021

2 ඔක්තෝබර් 2021

25 සැප්තැම්බර් 2021

24 සැප්තැම්බර් 2021

19 සැප්තැම්බර් 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shwetha" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි