ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2568 වැන්නේ පොසොන් මස අව සැටවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා ( රාජ්‍ය වර්ෂ 2024 ජූනි 6 වනදා බ්‍රහස්පතින්දා ).


En Taro Adun!

We need help (a lot of it) here, Please join us.

Read my blog to know about how we are doing in Sinhala wikipedia.

මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න


ප්‍රවර්ග

සංස්කරණය

මාධ්‍යවිකි පරිගණක මෘදුකාංගය

සංස්කරණය
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
si-N This user can read and write at a native level in සිංහල.
Translate this template!
en-3 This user can read and write fluently in English.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Lee&oldid=674914" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි