ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2565 වැන්නේ බිනර මස අව තෙළෙස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා ( රාජ්‍ය වර්ෂ 2021 සැප්තැම්බර් 27 වනදා සඳුදා ).


En Taro Adun!

We need help (a lot of it) here, Please join us.

Read my blog to know about how we are doing in Sinhala wikipedia.


Quick Linksසංස්කරණය

SPECIALසංස්කරණය

ප්‍රවර්ගසංස්කරණය

CSDසංස්කරණය

Parameter Checkසංස්කරණය

Filesසංස්කරණය

Categoriesසංස්කරණය

OTHERසංස්කරණය

Editsසංස්කරණය

Sitesසංස්කරණය

In Progressසංස්කරණය

si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
si-N This user can read and write at a native level in සිංහල.
Translate this template!
en-3 This user can read and write fluently in English.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Lee&oldid=481978" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි