මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

20 මැයි 2012

19 මැයි 2012

18 මැයි 2012

17 මැයි 2012

16 මැයි 2012

15 මැයි 2012

14 මැයි 2012

13 මැයි 2012

12 මැයි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Luckas-bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි