සල්ලි මැව්වෙ කවුද දෙවියනේ ?
එව්වා නැතුව ඉන්න බෑ අනේ !
oh God, why you created money?
I can’t live without it !


අනාත ලිපි හදන්න එපා

සල්ලි මැව්වේ ෆ්‍රෙඩ්(Trumph)නේ දෙය්යනේ !

එයත් ඒවා දාලා ගියානේ ! (ආයි මක්කැයි ඉතින්)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:ෆෙලිඩේ&oldid=388602" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි