මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 අප්‍රේල් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2010

27 සැප්තැම්බර් 2010

20 සැප්තැම්බර් 2010

7 සැප්තැම්බර් 2010

18 නොවැම්බර් 2009

4 ජනවාරි 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/BotMultichill" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි