මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 මාර්තු 2012

20 පෙබරවාරි 2012

18 පෙබරවාරි 2012

16 පෙබරවාරි 2012

11 පෙබරවාරි 2012

9 පෙබරවාරි 2012

7 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/අස්ලාන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි