පිටුවේ ඉතිහාසය

15 අප්‍රේල් 2022

4 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

4 ජනවාරි 2013

30 නොවැම්බර් 2012

10 මැයි 2012

4 අප්‍රේල් 2012

16 පෙබරවාරි 2012

14 පෙබරවාරි 2012

29 ඔක්තෝබර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

18 ජනවාරි 2011

13 දෙසැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

3 සැප්තැම්බර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

18 අගෝස්තු 2010

17 අගෝස්තු 2010

27 මැයි 2010

4 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ෆිබොනාච්චි_සංඛ්‍යා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි