මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

14 සැප්තැම්බර් 2010

3 සැප්තැම්බර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

12 අගෝස්තු 2010

11 අගෝස්තු 2010

13 ජූලි 2010

19 ජූනි 2010

11 ජූනි 2010

10 ජූනි 2010

7 ජූනි 2010

18 මැයි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/සබර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි