මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 ජූනි 2015

10 සැප්තැම්බර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

3 අගෝස්තු 2012

2 අගෝස්තු 2012

25 ජූලි 2012

17 ජූලි 2012

13 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

11 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

31 මැයි 2012

30 මැයි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/බිඟුවා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි