මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

13 නොවැම්බර් 2020

10 නොවැම්බර් 2020

2 නොවැම්බර් 2020

30 ඔක්තෝබර් 2020

4 ඔක්තෝබර් 2020

24 සැප්තැම්බර් 2020

22 අගෝස්තු 2020

21 අගෝස්තු 2020

12 අගෝස්තු 2020

10 අගෝස්තු 2020

4 අගෝස්තු 2020

2 ජූලි 2020

1 ජූනි 2020

31 මැයි 2020

23 මැයි 2020

17 මැයි 2020

7 මැයි 2020

1 මැයි 2020

28 අප්‍රේල් 2020

13 අප්‍රේල් 2020

11 අප්‍රේල් 2020

7 අප්‍රේල් 2020

25 මාර්තු 2020

22 මාර්තු 2020

20 මාර්තු 2020

10 පෙබරවාරි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/EmausBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි