පිටුවේ ඉතිහාසය

29 ඔක්තෝබර් 2015

6 ජූලි 2015

26 අගෝස්තු 2014

25 අගෝස්තු 2014

27 ජූලි 2013

11 මාර්තු 2013

2 නොවැම්බර් 2012

17 අගෝස්තු 2012

27 මැයි 2012

16 පෙබරවාරි 2012

16 දෙසැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

28 ජූලි 2011

17 අප්‍රේල් 2011

7 අප්‍රේල් 2011

26 පෙබරවාරි 2011

19 පෙබරවාරි 2011

12 පෙබරවාරි 2011

11 පෙබරවාරි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඇල්කේන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි