මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

2 නොවැම්බර් 2015

18 පෙබරවාරි 2013

25 ජනවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

6 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shane44" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි