මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

26 සැප්තැම්බර් 2019

20 සැප්තැම්බර් 2019

19 සැප්තැම්බර් 2019

18 සැප්තැම්බර් 2019

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/තඹරු_විජේසේකර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි