පිටුවේ ඉතිහාසය

15 මැයි 2016

11 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

17 නොවැම්බර් 2012

28 ජූනි 2012

10 මැයි 2012

14 අප්‍රේල් 2012

14 ජනවාරි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

22 දෙසැම්බර් 2011

7 අගෝස්තු 2011

18 ජූලි 2011

17 ජූනි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

23 පෙබරවාරි 2011

30 මැයි 2010

26 දෙසැම්බර් 2009

20 දෙසැම්බර් 2009

18 සැප්තැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

25 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මොනාලිසා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි