මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

5 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

31 ජනවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

17 ජනවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/FoxBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි