පිටුවේ ඉතිහාසය

16 දෙසැම්බර් 2020

6 අගෝස්තු 2019

16 දෙසැම්බර් 2015

12 දෙසැම්බර් 2014

19 නොවැම්බර් 2014

2 ජනවාරි 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

20 අගෝස්තු 2010

23 මැයි 2010

23 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිසර_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි