මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/123.231.12.66" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි