මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

23 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

14 මාර්තු 2012

13 මාර්තු 2012

2 මාර්තු 2012

21 පෙබරවාරි 2012

20 පෙබරවාරි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Salin813" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි