මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

2 ජනවාරි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/112.135.145.249" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි