පිටුවේ ඉතිහාසය

16 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

20 පෙබරවාරි 2013

1 නොවැම්බර් 2012

14 අගෝස්තු 2012

7 ජූලි 2012

17 මැයි 2012

20 පෙබරවාරි 2012

17 පෙබරවාරි 2012

8 දෙසැම්බර් 2011

25 නොවැම්බර් 2011

15 නොවැම්බර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

31 ජූලි 2011

29 ජූලි 2011

23 ජූනි 2011

7 ඔක්තෝබර් 2010

24 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

6 ජනවාරි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සුවඳ_විලවුන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි