මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

27 පෙබරවාරි 2013

19 ඔක්තෝබර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

8 සැප්තැම්බර් 2012

31 අගෝස්තු 2012

11 ජූලි 2012

8 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

29 ජූනි 2012

28 ජූනි 2012

18 මැයි 2012

17 මැයි 2012

16 මැයි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/AvocatoBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි