පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

3 දෙසැම්බර් 2012

8 සැප්තැම්බර් 2012

18 ජූලි 2012

20 මැයි 2012

18 මැයි 2012

15 මැයි 2012

22 පෙබරවාරි 2012

9 පෙබරවාරි 2012

27 ජනවාරි 2012

29 අගෝස්තු 2011

4 ඔක්තෝබර් 2010

1 ඔක්තෝබර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

25 අගෝස්තු 2010

14 අගෝස්තු 2010

27 පෙබරවාරි 2010

26 පෙබරවාරි 2010

8 පෙබරවාරි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ලෝක_මහා_බලවතා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි