මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

12 සැප්තැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Nalmanthi" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි