පිටුවේ ඉතිහාසය

20 ජනවාරි 2015

19 ජනවාරි 2015

28 ජූලි 2013

3 ජූනි 2013

28 මැයි 2013

25 අප්‍රේල් 2013

30 නොවැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

15 සැප්තැම්බර් 2012

8 දෙසැම්බර් 2011

4 පෙබරවාරි 2011

25 ජූලි 2010

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

2 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්ලේටෝ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි