මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

26 දෙසැම්බර් 2020

25 දෙසැම්බර් 2020

3 මැයි 2020

8 අප්‍රේල් 2017

24 ජූනි 2015

21 ජූනි 2015

20 ජූනි 2015

12 ජූනි 2015

11 ජූනි 2015

22 මැයි 2015

13 මැයි 2015

1 මැයි 2015

14 මාර්තු 2015

1 මාර්තු 2015

27 පෙබරවාරි 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/රාජු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි