මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

16 ජූලි 2010

12 ජූලි 2010

11 ජූලි 2010

10 ජූලි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/203.153.222.16" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි