පිටුවේ ඉතිහාසය

25 ජූලි 2019

28 අප්‍රේල් 2018

27 අප්‍රේල් 2018

12 මැයි 2016

7 මාර්තු 2013

12 පෙබරවාරි 2013

17 දෙසැම්බර් 2012

15 දෙසැම්බර් 2012

22 අප්‍රේල් 2012

14 මාර්තු 2012

8 මාර්තු 2012

14 ජනවාරි 2012

30 ජූලි 2011

7 පෙබරවාරි 2011

14 ජනවාරි 2011

16 නොවැම්බර් 2010

7 නොවැම්බර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

29 අගෝස්තු 2010

19 අගෝස්තු 2010

27 ජූනි 2010

14 අප්‍රේල් 2010

2 අප්‍රේල් 2010

11 මාර්තු 2010

24 පෙබරවාරි 2010

5 දෙසැම්බර් 2009

20 නොවැම්බර් 2009

31 ඔක්තෝබර් 2009

21 සැප්තැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

4 අප්‍රේල් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි