මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 ඔක්තෝබර් 2021

12 ඔක්තෝබර් 2021

2 ජූනි 2021

27 මැයි 2021

10 මැයි 2021

25 අප්‍රේල් 2021

11 අප්‍රේල් 2021

1 ජනවාරි 2021

14 නොවැම්බර් 2020

12 නොවැම්බර් 2020

26 ඔක්තෝබර් 2020

25 සැප්තැම්බර් 2020

17 සැප්තැම්බර් 2020

13 සැප්තැම්බර් 2020

11 සැප්තැම්බර් 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Xqbot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි