පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

28 දෙසැම්බර් 2020

29 ජූනි 2015

28 ජූනි 2015

11 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

7 ඔක්තෝබර් 2012

10 අගෝස්තු 2012

28 මැයි 2012

7 මාර්තු 2012

26 නොවැම්බර් 2011

27 ඔක්තෝබර් 2011

14 මැයි 2011

30 අප්‍රේල් 2011

11 පෙබරවාරි 2011

13 නොවැම්බර් 2010

13 ඔක්තෝබර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

17 අගෝස්තු 2010

8 මැයි 2010

7 මැයි 2010

29 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විවෘත_කේත_මෘදුකාංග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි