පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

25 දෙසැම්බර් 2020

7 මැයි 2017

27 දෙසැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

29 දෙසැම්බර් 2012

3 දෙසැම්බර් 2012

17 පෙබරවාරි 2012

7 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

3 ජනවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

27 දෙසැම්බර් 2011

26 දෙසැම්බර් 2011

6 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

20 නොවැම්බර් 2011

19 ඔක්තෝබර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

22 ජූලි 2011

30 ජූනි 2011

21 ජූනි 2011

13 මැයි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

2 අප්‍රේල් 2011

29 මාර්තු 2011

28 මාර්තු 2011

25 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඔපෙරා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි