පිටුවේ ඉතිහාසය

26 අගෝස්තු 2020

11 මාර්තු 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

4 නොවැම්බර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

3 අගෝස්තු 2012

26 ජූනි 2012

9 ජූනි 2012

21 මැයි 2012

24 අප්‍රේල් 2012

21 ජනවාරි 2012

12 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

29 ඔක්තෝබර් 2011

28 නොවැම්බර් 2010

24 සැප්තැම්බර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

25 ජූනි 2010

24 ජූනි 2010

20 ජූනි 2010

19 ජූනි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/හෙන්දිරික්කා_මල්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි