දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්නවිදහන්නහකුලන්න
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

28 පෙබරවාරි 2012

17 පෙබරවාරි 2012

15 පෙබරවාරි 2012

14 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

26 ජනවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

17 ජනවාරි 2012

14 ජනවාරි 2012

11 ජනවාරි 2012

7 ජනවාරි 2012

1 ජනවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

27 දෙසැම්බර් 2011

25 දෙසැම්බර් 2011

23 දෙසැම්බර් 2011

13 දෙසැම්බර් 2011

12 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

7 දෙසැම්බර් 2011

6 දෙසැම්බර් 2011

5 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

1 දෙසැම්බර් 2011

29 නොවැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

21 නොවැම්බර් 2011

20 නොවැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

17 නොවැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

9 නොවැම්බර් 2011

8 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

1 නොවැම්බර් 2011

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MystBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි