පිටුවේ ඉතිහාසය

28 මැයි 2020

22 නොවැම්බර් 2019

6 ජූලි 2019

2 පෙබරවාරි 2019

20 ජනවාරි 2019

6 ඔක්තෝබර් 2017

10 අගෝස්තු 2017

22 සැප්තැම්බර් 2016

15 මැයි 2015

10 නොවැම්බර් 2014

15 මාර්තු 2013

10 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

3 ජූනි 2012

9 නොවැම්බර් 2011

25 මැයි 2011

26 ජනවාරි 2011

12 සැප්තැම්බර් 2010

17 අගෝස්තු 2010

7 සැප්තැම්බර් 2009

7 ජූනි 2009

6 ජූනි 2009

16 ජනවාරි 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මහින්ද_තෙරණුවෝ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි