මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

22 නොවැම්බර් 2019

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Invokingvajras" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි