මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 ජනවාරි 2022

17 ජනවාරි 2022

25 දෙසැම්බර් 2021

5 දෙසැම්බර් 2021

30 නොවැම්බර් 2021

28 නොවැම්බර් 2021

27 නොවැම්බර් 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Yasasuru" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි