මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 සැප්තැම්බර් 2020

13 සැප්තැම්බර් 2020

7 සැප්තැම්බර් 2020

21 අගෝස්තු 2020

26 ජූලි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Yasasuru" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි