පිටුවේ ඉතිහාසය

23 ජූලි 2023

24 මාර්තු 2021

4 අප්‍රේල් 2019

26 මාර්තු 2019

15 ඔක්තෝබර් 2015

5 අගෝස්තු 2015

25 ඔක්තෝබර් 2014

13 ජූනි 2014

1 අගෝස්තු 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

11 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

21 ඔක්තෝබර් 2011

20 ඔක්තෝබර් 2011

24 සැප්තැම්බර් 2011

23 ජූලි 2011

11 අගෝස්තු 2010

13 ජනවාරි 2009

4 මැයි 2008

17 ඔක්තෝබර් 2007

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කොරල්_පර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි