பயனர்:Student.IRQUE.UOC

Sinhala Wikipedia Mobile

ආයු‍බෝවන්

ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු!Student.IRQUE.UOC පිළිබඳ...


Irque logo.jpg මෙම පරිශීලකයා Student.IRQUE.UOC සාමාජිකයෙකි
{{පරිශීලක:Student.IRQUE.UOC/Member}}

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසන් වසර සිසුන් සඳහා IRQUE ව්‍යාපෘතිය යටතේ පැවැත්වෙන පරිගණක පාඨමාලාව සහ PAN දේශීයකරණ ව්‍යාපෘතියේ දේශීය භාෂා වෙබ් අන්තර්ගත සංවර්ධන වැඩසටහන එක් ව සිදු කරන සාමුහික වැඩසටහනකි.

මෙමගින් විකිපීඩියා විශ්වකෝෂය සඳහා දේශීය භාෂාවෙන් විවිධ විෂය මාතෘකා ඔස්සේ අධ්‍යාපනික තොරතුරු සැපයීම සිදුකරයි.

University of Colombo small.jpgසම්පත් දායකත්වයවිකිපීඩියාවට දායක වීමේදී ...14 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2007 ඔක්තෝබර් මස 11 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Miss. P.K.N.R.Premarathna සීගිරිය
2 Mrs. T.D.R.K. Silva ඉසුරුමුණිය
3 Miss. K.B.M.H.C.Kariyawasam
4 Rev. K.Dhammasiri ශ්‍රී ලංකාවේ සමානුපාතික මැතිවරණ ක්‍රමය
5 Miss. W.G.D.Dilhani සමාජය යනු කුමක්ද?
6 Miss. B.M.I.L.Balasuriya ඇඩම් ස්මිත් (ආචීර්ණ කල්පිත වාදයේ පියා)
7 Mr. W.A.D.N.Buddhika ආර්ථික විද්‍යාව හැදින්වීම.
8 Miss. H.A.D.A.Chandani
9 Miss. P.A.N.Darshani ගාලු කොටුව
10 Miss. P.T.Iroshani ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනාවාස වල විකාශය
11 Miss. K.J.Jayampathi සීගිරි ගී
12 Miss. E.V.G.I.S.Jayarathna කාල් මාක්ස්
13 Miss. G.R.S.P.Kumari ශ්‍රී ලංකාවේ පාංශු වර්ගීකරණය
14 Miss. K.H.J.Kumari මිල්‍ටන් ෆීඩ්මන්
15 Miss. R.W.A.Kumudini යතුරු ලියනය
16 Miss. M.S.Palihakkara දහඅට සන්නිය
17 Mr. T.C.P.Perera ජයග්‍රාහකයකු විමේ රහස් පහළ‍ව
18 Miss. S.G.S.K.Perera ශ්‍රි ලංකා ආර්ථිකය ලිබරල්කරණය වීම.
19 Miss. H.N.Ranathunga රාජ්‍ය නිර්බාධවාදය යනු කුමක්ද ?
20 Miss. K.A.D.N.Renuka ඉන්දියා චීන යුද්ධය - 1962
21 Miss. P.N.Sanjeewani සාහිත්‍යය කලාව
22 Miss. S.M.N.U.Senanayake 1. ආදායම් බද්දේ අතීතය
2. සදකඩ පහනේ නිමිත්ථ
23 Miss. P.K.R.Shamali අධ්‍යාපන මනෝ විද්‍යාව
24 Miss. S.M.A.K.Weerasinghe මහත්මා ගාන්ධි
25 Miss. W.K.J.Wickramage පුනරාවර්තන අධ්‍යාපනය
26 Miss. P.K.T.Wijelatha අධ්‍යාපනය
27 Mr. A.P.Jayasinghe
28 Miss. M.B.I.U.Bandara ගෝලීයකරණය
29 Miss. B.M.C.J.K.Bandaranayaka පෘථිවිය උණුසුම් වීම
30 Miss. P.G.N.Dilrukshi
31 Miss. D.M.N.N.Dissanayake
32 Miss. W.S.P.K.Edirisinghe සඳකඩපහණ
33 Miss. D.P.P.Godamune
34 Miss. V.G.A.Jayamali සංස්කෘතිය
35 Mr. T.R.M.R.A.Kumara දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය.
36 Miss. L.I.Lakmali
37 Miss. G.I.D.N.Lakmini ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි අධ්‍යාපන සම්ප්‍රදාය,ක්‍රම ශිල්ප සහ ව්‍යුහය
38 Miss. N.N.L.Arachchi දේශීය නාට්‍ය කලාවෙ සංස්කෘතික පසුබිම
39 Miss. K.K.M.R.Madhuwanthi ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ප්‍රශ්න
40 Miss. J.P.R.Malkanthi ගුවන් විදුලි මාධ්‍යයට ලිවීම
41 Miss. T.M.L.I.Muthugama
42 Miss. W.S.Nilanthi ආක්ටික් කලාප‍යේ උණූසුම
43 Miss. U.L.D.H.Nilmini ශ්‍රම බලකාය
44 Miss. H.W.G.Niroshani හරිතාගාර ආචරණය
45 Miss. G.S.Padmini කොළඔ නගරයේ නාගරික පෙරහන් ක්‍රියාවලිය
46 Miss. J.P.I.M.Pallekumbura දේශපාලන විද්‍යාව
47 Miss. S.M.J.A.Samaraweera
48 Miss. W.M.K.Wijekoon කොරල් පර
49 Miss. G.H.C.D.Gallehetti ඉසුරුමුණි කැටයම්
50 Rev. D.Dhammananda සෙන් බුදු දහම
51 Miss. W.A.U.Wanasundara ලංකාවේ ප්‍රථම නිදහස් දින සැමරුම
52 Miss. D.V.L.D.Samarasinghe අනුරාධපුර යුගයේ සිංහල සාහිත්‍යය
53 Miss. E.K.S.N.Thilakarathna ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය
54 Miss. A.D.D.Shamali සිවිල් නඩු සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා වූ නීති තත්වය
55 Miss. R.R.W.M.G.S.Rajapakse ත්‍යාගය
56 Mr. B.A.D.N.Siriwardena දික්කසාදය
57 Miss. H.N.M.Fernando
58 Miss. B.N.Nishanthi නීතිය
59 Mr. W.M.S.C.Weerasinghe භූගෝල විද්‍යාව
60 Mr. H.P.N.S.K.Wimalarathna


15 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2007 නොවැම්බර් මස 22 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Miss. A.M.C.N.Abeywardana ශ්‍රී ලංකා‍වේ බුදු පිළිම
2 Miss. L.L.A.P.Alwis එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර
3 Miss. H.B.R.P.C.Basnayake හෙන්රි ජයසේන
4 Miss. H.A.D.A.Chandanie
5 Miss. G.A.N.Damayanthi ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය
6 Miss. R.L.A.Darshani
7 Miss. A.M.N.Dilruksi සතුන්ගේ සන්නිවේදනය
8 Miss. I.P.Eranjani දළදා පෙරහැර
9 Miss. A.M.Hiranthi ජන නාට්‍ය
10 Miss. I.P.G.N.K.Jayasekere නායයෑම්
11 Miss. T.M.I.P.Jayawardhana ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික කුරුල්ලෝ.
12 Miss. N.J.L.A.Kamani එච්.අයි.වී. ඒඩ්ස් ( HIV AIDS )
13 Miss. N.W.C.Kumari
14 Miss. A.D.A.A.Priyadarshani ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතිකත්වය
15 Miss. M.D.N.Priyadarshika ජෛව විවිධත්වය
16 Miss. S.A.S.Priyadarshani මාදු ගඟ
17 Miss. H.W.N.Priyanka ගාලු පුර සිරි
18 Miss. K.K.D.C.Ranaweera සීගිරි ගීයෙහි භාෂා ලක්‍ෂණ
19 Miss. R.M.R.S.Rathnayake අටමස්ථානය
20 Mr. P.S.Gamage කවුඩුල්ල ජාතික උද්‍යානය
21 Miss. M.K.S.T.Shashiprebha අපට අහිමි පුදබිම්
22 Miss. K.N.Shiromani
23 Miss. P.S.Sriyani ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය
24 Miss. S.A.Wanigarathna අවුකන බුදු පිළිමය
25 Miss. G.M.C.Weerakoon රිටිගල රක්ෂිත වනාන්තරය
26 Miss. C.Wickramasingha එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය
27 Mr. E.M.S.C.Eakanayake පබළු භාවිතය
28 Miss. M.I.Arunika සිංහල විවාහය
29 Miss. W.M.N.Chandima සෙනරත් පරණවිතාන
30 Miss. D.N.M.D.Arachchi දෙගල්දොරුව
31 Mr. K.C.T.de Silva මාදු තෙත් බිම
32 Miss. W.H.N.Devappriya වෙස් මුහුණු
33 Mr. D.S.Dissanayake
34 Mr. B.S.Jayarathne චන්ද්‍රයා
35 Miss. K.A.C.Jayawardhane බුද්ධ චරිතය
36 Miss. T.K.Pathirana ජපානය
37 Mr. R.P.A.Ranadeniya
38 Miss. W.P.S.M.Subasinghe ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
39 Mr. D.S.Wijesinghe ජාතික නාමල් උයන
40 Miss. I.P.T.J.Ilangarathna ගබ්සාව
41 Miss. Y.A.C.Dimali විකී වික්‍රමරත්න
42 Mr. N.R.S.I.Herath ශ්‍රී ලංකා‍වේ පුජනිය ස්ථාන
43 Miss. I.P.Dewabandu එස්-පහ(5S)
44 Miss. R.H.A.N.Kumarasinghe රැකියා ආතතිය
45 Mr. K.Pathirawasam
46 Miss. M.A.C.N.Perera ‍මිහිතල‍යේ හිමිකරුවෝ
47 Miss. K.D.N.N.Priyadharshika
48 Mr. S.M.S.C.L.Samasundara කොටස් වෙළදපොල
49 Mr. S.H.P.Somasiri
50 Miss. K.T.C.Damayanthi මුදල්
51 Miss. G.M.S.H.Dharmadasa ප්‍රචාරණය
52 Miss. I.H.T.H.Jayathilaka සේවක කළමණාකරණය
53 Miss. A.N.Withanage අසිරිමත් පො‍‍ළොන්නරුව


16 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2008 ජනවාරි මස 25 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Miss. G.M.Chandrakanthi දිළිඳුකම
2 Miss. K.W.C.Chathurani පවුල‎
3 Miss. P.R.D.Chathurika යමහල්.
4 Miss. H.P.R.N.Dharmasena අලි‎
5 Mr. P.A.D.C.Dharmadasa වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා‎
6 Miss. M.D.T.Dilhani
7 Miss. U.G.K.M.Dissanayaka මුතුරාජ‍වෙල‎
8 Miss. G.A.R.K.Gunasinghe වී වගාව‎
9 Miss. J.D.T.S.Jayasinghe
10 Miss. M.C.Jeewanthi ශ්‍රී පාදය‎
11 Miss. H.Kalyani 05 වෙනි ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය‎
12 Miss. M.G.C.Karunarathna ඕ‍සෝන් වියන‎
13 Miss. S.M.S.Kumari ශ්‍රී ලංකාවට ආ‍‍වේණික පක්‍ෂීන්‎
14 Miss. A.A.R.K.Kumari නව යොවුන්විය‎
15 Miss. H.M.C.S.Kumari ‍හෝටන් තැන්න
16 Miss. W.G.A.Lakmali සඳකැන් පාෂාණ‎
17 Miss. W.M.A.Lakmali බෞද්ධ ස්ථූපය‎
18 Miss. N.W.A.H.Lakmini අභයගිරි විහාරය‎
19 Miss. B.G.K.Madumali ශ්‍රි ලංකාවේ මැටි මුර්ති‎
20 Miss. H.A.N.S.Priyadarshani ඵලදායී පාසල‎
21 Miss. S.H.R.Priyadharshanee සත්ත්ව ප්‍රඡාව වඳවී යාම
22 Miss. G.A.N.Priyangika වෙරළ ඛාදනය‎
23 Miss. R.A.N.Ranaweera වියපත් වීම‎
24 Miss. K.K.G.S.Sharika භූමිකම්පා
25 Miss. W.K.L.S.Walpita ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කොඩිය‎
26 Mr. S.N.M.N.Wijerathna රයිට් සොහොයුරෝ‎
27 Miss. O.W.D.N.Ayanthi වනාන්තර
28 Miss. N.D.R.S.de Silva තෙත්බිම්‎
29 Miss. M.T.S.A.Jayathilake
30 Miss. G.A.A.N.Kumuduni අන්තිම කැමති පත්‍ර‎
31 Miss. V.A.W.Maduvanthi බදු දිරිගැන්වීම්‎
32 Miss. W.M.A.P.Manel සාධාරණත්වයේ ආප්ත‎
33 Miss. S.P.E.M.Pathirana පොලිස් විමර්ශන‎
34 Mr. D.A.Pathirathne
35 Mr. R.D.U.P.Rajapaksha අත්අඩංගුවට ගැනීම‎
36 Miss. W.R.D.D.Ranathunga පාරිභෝගික ආරක්ෂණය‎
37 Mr. H.M.S.Senaratne ඇප මත නිදහස් කිරීම
38 Miss. V.D.I.S.Vidanage ඩි. එන්. ඒ. සාක්ෂි
39 Mr. H.D.T.B.Wijesinghe
40 Miss. A.A.L.E.Amarasinghe අ‍පේ පොඩිත්තන්ට
41 Miss. K.D.Senevirathna ගණිකාව‎
42 Mr. P.R.Hathwaick ජෝන් එ‍ෆ් කෙනඩි‎
43 Mr. S.M.W.U.Herath මහ බැංකුකරණය‎
44 Miss. J.A.T.N.Jayakody සොළොස්මස්ථානය‎
45 Mr. B.P.K.M.Kumara
46 Mr. M.M.M.K.K.Piyaratne
47 Miss. S.M.N.G.Priyadarshani උද්ධමනය
48 Miss. I.B.N.Priyangani ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහ නීතිය
49 Miss. W.A.C.Damayanthi
50 Mr. M.K.C.A.Shantha


17 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2008 මාර්තු මස 26 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Miss. A.A.S.Rajapaksha කේන්ද්‍රීය බැංකුක්‍රමය
2 Mr. K.P.D.P.S.Abhayarathna පත්තිනි දේව පූජා
3 Miss. T.G.S.Chandramali ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත
4 Miss. K.R.Jayalath සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ නාට්‍ය නිර්මාණ
5 Miss. P.P.A.Jayawardana මානව අයිතිවාසිකම් 1945 ට පෙර හා පසු
6 Miss. H.G.S.Kanthi සත්ත්ව විවිධත්වය
7 Miss. G.A.P.K.P.Kumari අපේ ජනකවි
8 Miss. W.K.S.Nimesha ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව
9 Miss. T.Nishanthi
10 Miss. B.A.S.N.Perera ස්වභාවික වෘක්‍ෂලතා‎
11 Miss. A.S.C.Perera සීගිරියේ වාස්තු විද්‍යාව
12 Mr. S.A.S.P.Suriya Arachchi තන්තිරිමලය
13 Miss. K.M.N.Shiromani බුන්දල ජාතික වනෝද්‍යානය
14 Miss. H.G.S.Subashini විධායක ඡනාධිපති
15 Mr. I.A.N.Wijesiri මානව අයිතිවාසිකම්
16 Miss. K.G.D.K.Wijewardhana වැදි ජනයාගේ සාහිත්‍යය
17 Miss. A.I.Withanachchi බුද්ධිය
18 Miss. S.M.D.Ayesha ශ්‍රී ලංකාවේ තේ
19 Miss. H.M.R.Bandara රුසියානු විප්ලවය
20 Miss. P.M.M.S.Bandara
21 Miss. W.A.Chandrika පොළොන්නරු යුගයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා
22 Miss. G.W.N.J. de Silva දේශීය සුරතල් මසුන්
23 Miss. W.N.Dilrukshi කොඩිගහකන්ද
24 Miss. D.P.P.Godamune සීගිරි බිතු සිතුවම්
25 Miss. H.M.M.K.Hennayake හමුදාකරණය
26 Miss. J.P.S.K.Jayakody පාරි‍භෝගික ආරක්‍ෂණය
27 Miss. J.M.W.Jayalath ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය
28 Miss. J.P.S.L.Jayasinghe ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය
29 Mr. L.M.G.C.Jayathilaka ශ්‍රී ලංකාවේ අහිගුණ්ඨිකයෝ
30 Miss. R.M.G.Kumari සත්ව ලෝකයේ ආඩම්බරකාරයා
31 Miss. L.I.Lakmali කාන්තාරීකරණය
32 Miss. H.A.S.Lakmali ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රධාන ගංගා
33 Miss. S.A.N.Lakmini ශ්‍රී ලංකාවේ නීති පද්ධතිය
34 Miss. G.S.Liyanawaduge
35 Miss. S.F.N.Malkanthi වියළි කළාපයේ පස
36 Miss. M.N.D.Perera ඇම්බැක්කේ දේවාලය
37 Miss. P.A.T.P.Prathiraja ශ්‍රී ලංකාවේ කැටයම් කලාව
38 Miss. J.A.K.Priya මුරගල‎
39 Miss. D.M.R.Dissanayaka එක්සත් ජාතින්ගේ මෙහෙවර
40 Miss. R.M.R.K.Rathnayake හේන් ගොවිතැන
41 Miss. M.P.L.Ravindra ඇම්බැක්කේ ලී කැටයම්
42 Miss. S.J.M.D.Samarakoon ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අයිතිවාසිකම්
43 Miss. S.M.J.A.Samaraweera මංගල චාරිත්‍ර
44 Miss. S.N.M.P.M.Semasinghe පන්සියපනස් ජාතක පොත
45 Miss. H.R.Sewwandi සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය
46 Miss. H.A.W.Subashini මහනුවර යුගයේ සිතුවම් කලාව
47 Miss. K.A.S.Tharaka කොළඹ යුගයේ චිත්‍ර ශිල්පීන්
48 Mr. T.M.A.Thennakoon හික්කඩු‍වේ සංචාරක ව්‍යාපාරය‎
49 Miss. D.M.P.Udayangani ජන සංගණන
50 Miss. A.G.C.Udayangani රේගුව‎
51 Miss. P.G.D.Uthpala නවගමුව පත්තිනි දේවාලය
52 Miss. M.I.R.P.Wickramaratna සොළොස්මස්ථාන
53 Miss. W.M.C.H.Kumari
54 Miss. I.D.Gamage ඇන්තූරියම්‎
55 Miss. D.N.Liyanawaduge නාගරීකරණය‎


18 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2008 ජූනි මස 10 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Miss. K.L.P. Ariyasena පූංචි සීගිරිය‎
2 Mr. A.G.R.I.Dayarathna කරාටේ ක්‍රීඩාව‎
3 Miss. N.P. Dissanayaka ප්‍රාදේශිය සභා‎
4 Miss. W.D.I.L. Dunukewala මිහිතල‍යේ උණුසුම
5 Miss. N.N. Gamage කාර්මික විප්ලවය
6 Miss. W.D.S.Gunathilaka ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජය
7 Miss. G.D.G. Harshani ජපානයේ දේශපාලන ආර්ථිකය
8 Miss. H.N. Jeewanie කොරියන් යුද්ධය
9 Miss. C.A.R. Koralege කාශ්මීර අර්බුදය‎
10 Miss. G.D.R. Krishanthi පාහියංගල වන සෙනසුන
11 Miss. S.E. Mandalawatta ගිං ගඟ
12 Miss. K.G.C. Munasinghe
13 Miss. K.L.C. Niroshinie මිනිසා‍‍ගේ මොළය‎
14 Miss. N.A.C.M. Premachandra පිළිකා
15 Miss. R.A.I.U. Rathnayake මත්ද්‍රව්‍ය හා මත්පැන් අයථා පරිහරණය
16 Miss. G.M.A.R. Rupasinghe ‎ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණය
17 Mr. P.A.D.A. Yasas Sri
18 Miss. S.H.S. Begum வெளிநாட்டுக் கொள்கை
19 Mr. M.N.M. Faslan இலங்கை இனமோதல்
20 Miss. M.M.T.S. Bambarapana
21 Mr. K.M.G.A.N. Dias දුම්වැටි තහනම
22 Mr. R.Epage ගණිකා වත
23 Miss. W.S.K.Gunasena කෝමාරිකා
24 Mr. L.W.D.N.N.Kumarasiri පුරාතන මාර්ග‎
25 Miss. N.S. Magage පිත්තල භාණ්ඩ
26 Miss. K.C.Nishani මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ සහ ගම
27 Miss. S.A.C.N. Priyadarshani බිගෝනියා‎
28 Miss. R.M.M. Rajapaksha ස්ත්‍රී දරිද්‍රතාවය
29 Miss. R.P.N.R. Rajapaksha
30 Miss. R.M.P.K. Rathnayake රෝස මල් වගාව
31 Mr. T.M.S.Rathnayake දලයි ලාමා තුමා
32 Miss. P.G.N.Renuka ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් රාමුව‎
33 Miss. B.G.R.Sriyani දුෂ්කර පාසල්වල අකුරුකරණය‎
34 Mr. P.H. Thilakarathna බෞද්ධ ආර්ථික දර්ශනයේ ධනය පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රය
35 Mr. W.A.S.Bandara හෙන්රි ජයසේනයන් ගේ ජීවන තොරතුරු‎
36 Miss. S.M. Damayanthi බුදුසමය හා පරිසරය
37 Miss. N.S.A. Gunarathna * ශ්‍රී ලංකා වේ පොල් කර්මාන්තය
* බාල දක්ෂ ව්‍යාපාරය
38 Miss. S.G.V.R.D.G.K.Gunasekara ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් වගාව
39 Miss. R.H.P.S.Hettiarachchi පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය
40 Miss. G.S.Jayarathna ‎ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නය
41 Miss. J.A.R.S.Jayasekara මඩුවන්වෙල වලව්ව
42 Mr. B.V.D.Jayawardana තෙත් කලාපයේ සමනලුන්
43 Miss. K.S.Kumari කාව්‍යයේ මුඛ්‍යාංග‎
44 Miss. K.C. Madushanka කළුතර පූජනීය බෝධීන් වහන්සේ‎
45 Miss. H.D.B.T. Padmakumari සාම ගිවිසුම්‎
46 Miss. M.G.N.Prematilaka ශ්‍රිලංකාවේ ආවේණික මිරිදිය මසුන්
47 Miss. M.K.R. Priyadarshanie ශ්‍රී ලංකාව් සංචාරක ව්‍යාපාරය
48 Miss. R.M.N. Rajapaksha ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපැරණි කලා ශිල්ප
49 Miss. D.P.H.Randika පොහොය දොළහේ වැදගත්කම
50 Miss. K.J.P.Wijesena සේතු සමුද්‍රම්
51 Miss. S.W.R. Wijesundarage මෝරා

19 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2008 ජූලි මස 22 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Miss. H.P.G.C.J.D. Alwis
2 Miss. T.M.T.K.K. Abeynayake වර්ග සංහාරය
3 Miss. H.M.N.M. Bandara
4 Miss. E.I.D. Chandrasekara ‎ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය
5 Miss. B.K.N. Damayanthi ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ලියාපදිංචිය
6 Miss. H.M.S.A. Dharmadasa
7 Mr. W.M.N.P. Gunasekara ‎පළාත් සභා
8 Miss. U.K.S.P. Gunasekara ‎මහජන අර්ථසිද්ධි නඩුකර
9 Miss. D.M.N.M. Jayarathna ‎ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි බිතු සිතුවම්
10 Miss. P.G.T. Jayasinghe ශ්‍රී ලංකාවේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය
11 Mr. P. Krishanthan
12 Miss. U.P. Kumarage ලංකාවේ කැලෑ බළලුන්
13 Miss. R.K.N. Kumuduni ‎එල්ලුම් ගහ
14 Miss. D.T. Liyanagama
15 Miss. D.S. Mahawatta ශ්‍රී ලංකාවේ ආරවුල් නිරාකරණය
16 Miss. S.K.W.N.D. Nuwarawewa
17 Miss. S. Pradeepa மொழி உரிமை (இலங்கை)
18 Mr. C.A. Priyanthan அடிப்படை உரிமை மீறல்கள் (இலங்கை)
19 Miss. R.M.C.K.M. Rajapaksha
20 Miss. J.M.G.L. Ranasinghe ස්ත්‍රීන්ගේ ජනනේන්ද්‍රිය කොටස් ජේදනය
21 Miss. D.I.J. Ranawaka ළමා සොල්දාදුවන්
22 Miss. R.G.S.A. Randeniya
23 Miss. R.M.N.J.U. Rathnayaka ‎සාක්‍ෂි
24 Miss. H.I. Samanmali ‎වධ හිංසාව
25 Miss. T.D. Samarawickrama
26 Miss. L.C. Shiromi මූලික අයිතිවාසිකම්
27 Miss. P.M.T.S. Sirisena
28 Miss. B.R.M.K. Thilakarathne ‎ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්ය විදුලිය
29 Miss. U.M.P. Ukwattage පරිසර දූෂණය
30 Miss. B.P. Wasanthi ‎ලංකාවේ නියෝජන ක්‍රම
31 Miss. P.A.D.S.P. Weeranayake ‎ගිවිසුමි නීතිය
32 Miss. I.W.P. Weerasingha ‎ශ්‍රී ලංකාවේ නඩත්තු නීතිය
33 Miss. W.E.W.K. Weerasooriya ‎බිතු සිතුවම්
34 Miss. W.O.K.A.W.K. Wijesinghe ‎ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු නීතිය
35 Miss. P.U.K.Pathirana ‎සෙන් කතන්දර
36 Miss. K.K.A. Dilshyani ‎කතරගම දෙවියෝ
37 Miss. J.G.B. Priyadarshani
38 Miss. N.V. Sulochani කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය
39 Mr. S.S.K. Senevirathna ‎හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රය
40 Miss. P.A.Hemali ඉන්ටනෙට් හෙවත් අන්තර්ජාලය.
41 Miss. M.D.K.C.L. Gunathunga ‎ආරාම
42 Mr. H.M.R.B.Herath ‎යාපහුව රාජධානිය
43 Miss. S.D.S. Jayawardana මුට්ටි මංගල්ලය
44 Miss. B.H.S.D. Peris කමත
45 Miss. R.K.A.Y.U. Rathnasekara ‎සඳකඩපහ‍ණේ විකාසනය
46 Miss. M.J.F.Shareefa மனித உரிமைகளும் அதன் வரலாற்றுப் பின்னணியும்
47 Miss. A.H.M.M.M.R. Abeyrathne ‎පාෂාණ
48 Mr. D.J. Ilangakoon බුලත් හා සිංහල සමාජය
49 Mr. E.J.C. Kumara ‎සංචාරක නිකේතන
50 Miss. U.K.M. Perera හල්දුම්මුල්ල ජාතික ඔසු උයන
51 Miss. U.R.L. Rodrigo පුංචි දඔදිව
52 Miss. L.A.D.Shiromi ‎විශ්ව විද්‍යාල උපභාෂා
53 Miss. K.W.M. Kaluarachchi ‎වාණිජ බැංකු
54 Miss. M.I.L. Madugoda ‎‎වී බිස්ස20 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2009 මාර්තු මස 6 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Mrs. S.L.A.N.Geethika ගැමිනාටක (FOLK DRAMA ).
2 Miss. D.N.Dilrukshi රටයකුම හෙවත් රිද්දියාගය
3 Miss. A.M.P.R.G.S.K.Herath මුදල් විශුද්ධිකරණය
4 Miss. I.M.R.R.Iluppitiya තෙත් සදාහරිත වනාන්තර
5 Miss. G.D.T.L.Jayathissa රැස්වෙහර
6 Mr. D.Jayathunga ලෝක පුදුම හත
7 Mr. D.H.Kumara ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
8 Mrs. N.Asmiya இலங்கையின் கருவளம்
9 Miss. A.N.Munasinghe දළදා මාලිගාවේ සිතුචම්
10 Mr. P.L.L.Nishantha සිංහල නාඩගම්
11 Miss. P.K.C.G.Wijayarathna සෝලියස් මෙන්ඩිස්
12 Miss. P.B.M.Wijesena සීගිරි කාශ්‍යපගේ සැඟවුණු තතු
13 Miss. R.Bavani ஓசோன் படை தேய்வின் விளைவுகள்
14 Mr. S.K.Prasanna බ්‍රේල් මාධ්‍යය
15 Miss. M.B.N.Dissanayaka ධරණිය සංවර්ධනය
16 Miss. N.H.Mallawa Arachchi කැස්බෑවා
17 Miss. K.T.M.Nirmali විජයානන්ද දහනායක
18 Miss. M.H.F.Shakeela சமஷ்டி அல்லது கூட்டாட்சி (கூட்டாட்சி)
19 Miss. D.M.N.Dunumala වාරි කර්මාන්ත
20 Miss. H.M.S.K.P.K.Herath සාර්ක් සංවිධානය
21 Mr. J.M.A.P.Jayasekara ආසියානු දිළිඳුකම
22 Miss. G.K.J.S.Kulasekara පුස්තකාලය
23 Miss. J.S.Samanmali ප්‍රථම සඳ තරණය
24 Miss. S.A.T.sandamali සල ගොවිතැන
25 Miss. C.L.Wanninayake සුනාමි

21 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2009 ජූනි මස 22 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Mr. K.K.D.Chathuranga භාරතීය වෛද්‍ය විද්‍යාව
2 Mr. S.D.P.Denin * සරණාගතයෝ
* කැරළි යනු කුමක්ද?
3 Miss. P.P.Godagama මාක්සියානු ඉතිහාසය
4 Miss. R.N.Halwathura ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
5 Mr. D.N.Hewavithana මැදිහත්කරණය
6 Mr. S.H.A.Janaka දේශපාලනය තුළ කාන්තා නියෝජනය
7 Miss. J.M.N.S.Jayathilaka ශ්‍රි ලංකාවේ ක‍ඩොලාන
8 Rev. U.Kolitha හෙජමනිය
9 Miss. V.G.R.Nilmini ධර්ම සංගායනා
10 Miss. S.D.M.Peiris කුලය
11 Miss. D.M.S.Premawardhana පින්නවල අලි අනාථාගාරය
12 Miss. A.K.S.K.Rupadewa සබරගමු මහ සමන් දේවාල‍යේ ඇසළ පෙරහැර
13 Miss. L.R.Sendanayake බොන්සායි කලාව
14 Mr. D.S.K.Withanage තාප තුලාව
15 Miss. A.C.Chandrani
16 Miss. M.S.R.de Silva ලෝක ආදිවාසීන්
17 Miss. K.L.Chandralekha චතුරාර්ය සත්‍ය
18 Miss. J.W.R.Dilani ළමා අපයෝජනය
19 Miss. G.H.Dilrukshi
20 Miss. D.M.S.D.Dissanayake මුඩුක්කු සහ පැල්පත්
21 Miss. C.A.Dodampe බදගිරිය
22 Mrs. W.A.C.J.Gunathilaka ගම්මඩුව ශාන්තිකර්මය
23 Miss. H.M.P.S.Herath සහභාගිත්ව සංවර්ධනය
24 Miss. P.A.C.D.Jayamali පීතෘමූලිකත්ව සංකල්පය
25 Miss. N.D.Chandrakanthi ස්ථූප
26 Miss. G.V.U.Keerthisena ශ‍්‍රී ලංකාවේ කුළු බඩු
27 Miss. M.A.N.Kumari ශී‍්‍ර ලංකා‍වේ සිවිල් යුද්ධය
28 Mr. H.L.I.Lahiru ඡනසංඛ්‍යා වර්ධනය
29 Miss. U.H.A.Maduwanthi
30 Miss. S.D.G.Malkanthi ගල්ෆ් යුද්ධය
31 Miss. P.Manamperi ශ්‍රී ලංකාවේ බ්ලුමැන්ඩල් කුණු කන්ද
32 Miss. M.S.Nadeeka පීතෘමූලිකත්වය
33 Miss. J.A.T.Nilusha
34 Miss. W.D.D.Perera
35 Miss. K.A.I.K.Perera ඓතිහාසික මිගමුව
36 Miss. M.C.Priyadarshani අකුණු
37 Mrs. P.K.Ramyalatha දකුණු ආසියාතික කලාපීය සහයෝගිතා සංවිධානය
38 Miss. R.M.S.C.Rathnayaka බන්ධනාගාරගතවු කාන්තාවන්
39 Mr. U.B.K.Sandaruwan ලංකාවේ වාරි කර්මාන්තය
40 Miss. U.C.T.Silva වී වගාවේ කෘමීන්
41 Miss. C.D.Thumbedura ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ නිවර්තන වාසුළි
42 Mr. M.G.L.C.Wickramasinghe වී වගාවේ වල් පැලැටි
43 Miss. G.D.D.Withanage අනුරාධපුර යුග‍යේ වාරිකර්මාන්තය
44 Miss. F.S.M.Ismail ලෝක ආහාර අර්බුදය
45 Miss. U.D.M.M.Abeyarathne ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික විවිධත්වය
46 Miss. K.H.S.Ariyadasa ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් මල්
47 Miss. P.S.N.de Silva
Abeygunawardana
හෘදයාබාධය
48 Miss. N.T.Galappaththi ‍‍සේවක විනය
49 Miss. H.M.T.M.W.Herath ශ්‍රී ලංකාවේ සරපයෝ
50 Miss. R.G.Indika ශ්‍රී ලංකාවේ සතරවරම් දෙවිවරු
51 Miss. S.A.D.M.S.Maheepala ප්‍රජනක පද්ධතිය
52 Miss. B.D.Malani මිහිදුහිමිගේ දායාද
53 Miss. V.T.N.Premachandra ලෝක ආර්ථික අර්බුදය
54 Miss. H.A.D.C.Priyadarshanee ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවස්තු
55 Miss. J.K.C.Sandamali දියඇලි(ලංකාවේ)
56 Miss. H.K.H.M.Sevwandi බිම්මල් වගාව
57 Miss. A.R.F.Faheena இஸ்லாமும் சூழலும்
58 Miss. M.J.F.Nusra புவி சூடாதலின் விளைவுகள்
59 Miss. N.A.Vinodani ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් කර්මාන්තය


22 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2010 මාර්තු මස 15 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Mr. L.N.P.Liyanage
2 Miss. U.W.T.Shyamali ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණය
3 Miss. H.R.D.Udayangani අනුරාධපුර යුගයේ සිතුවම්
4 Mr. S.A.Wimalarathna මාලිගාතැන්න විවේක සේනාසනය
5 Mr. H.D.Amarasinghe ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල
6 Mr. A.M.D.P.Bandara පොළොන්නරුව රාජධානියෙහි ඓතිහාසික සිද්ධස්ථාන
7 Rev. M.Dhammananda පවුල හා විවාහය
8 Miss. N.D.R.Danushka බංගලිදේශය තුල නාගරීකරණය
9 Mr. W.M.S.S.P.Herath මානව සම්පත් කළමනාකරණය
10 Mr. H.H.N.P.V.Kumara
11 Mr. N.G.L.R.L.Kumara
12 Miss. M.L.M.S.Kumari කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
13 Mr. S.M.S.Sandanayake පනාකඩුව තඹ සන්නස
14 Mr. T.I.Munasinghe පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල
15 Mr. M.G.N.Priyantna
16 Mr. R.A.A.N.Rajapaksha යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තය
17 Mr. D.Rathnasiri ‎චිලි ජනරජය
18 Mr. S.M.N.B.Samarakoon
19 Miss. K.G.I.Sandamali කෘෂි කාර්මික වර්ගීකරණය
20 Miss. W.J.D.Sandarekha අනුධරාපුර යුගයේ ආර්ථික රටාව
21 Mr. H.M.P.G.S.K.Wijekoon ලංකාවේ භික්ෂු සමාජය
22 Mr. R.Nirupa බොදු සාහිත්‍ය‍යෙන් පෝෂණය වූ සිංහල සාහිත්‍යය
23 Mr. S.N.M.I.E.Senanayake ලෝකඩ බුදු පිළිම සෑදීම
24 Mr. M.P.C.Kumara විහාර මහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය
25 Miss. R.M.P.Tarangani පෞද්ගලික රථවාහන පරිභෝජනය.
26 Mr. K.A.A.K.Weerarathna
27 Miss. W.W.W.J.W.M.N.P.Weerasekara වීදි ළමුන්
28 Mr. M.D.N.S.Weerasingha
29 Mr. M.M.G.Bandara වෘත්තීය අධ්‍යාපනය
30 Mr. B.M.D.Batagoda ජලරෝපිත වගාව
31 Miss. I.K.S.Chathurani ප්‍රාග් ඓතිහාසික සමාජය'
32 Mr. D.M.P.C.Dissanayake වෘක්ෂලතා විවිධත්වය
33 Mr. R.M.K.Gunasinghe
34 Mr. M.T.N.A.Karunarathna
35 Mr. N.B.Sanjaya ගෝලීය ආර්ථීක අර්බුද
36 Mr. W.G.D.V.Kumara ‎පුනර්ජන්මය
37 Miss. E.K.P.Lakmali නිවර්තන දිළිඳුකම
38 Mr. S.A.R.A.Lalinda
39 Mr. W.P.K.Manoj දකුණු ආසියාවේ නව පිවිසීම
40 Miss. H.K.S.Niroshani
41 Miss. G.L.Priyadarshani ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන භාණ්ඩ
42 Mr. W.M.A.H.T.Ranjith ශ්‍රි ලංකාවේ ජනවාර්ගික අර්බුදය
43 Miss. H.C.Sepali
44 Miss. T.E.Thilakarathna
45 Miss. N.M.L.C.Nawasinghe ශ්‍රි ලංකාවේ බැඳූම්කර වෙළඳපොළ
46 Mr. R.A.Kithsiri
47 Mr. D.R.Weerathunga ග්‍රාමිය දරිද්‍රතාවය
48 Miss. K.T.C.S.Rathnamali
49 Miss. H.G.N.S.Hettiarachchi යාල ජාතික වනෝද්‍යානය
50 Miss. H.M.Sudharma Kumari සේවා වියුක්තිය ආශ්‍රිත ගැටලු
51 Mr. P.G.S.U.Kumara
52 Mr. D.M.Rathnathissa ශ්‍රී ලංකාවේ අයිස් ක්‍රීම් කර්මාන්තය

23 වන කණ්ඩායමසංස්කරණය

2010 ජූනි මස 3 වන දිනසංස්කරණය

අංකය ශිෂ්‍යයාගේ නම ලිපියේ නම
1 Rev. P.Gnanobhasa ඇසළ පෙරහැරේ ඓතිහාසික පසුබිම
2 Miss. W.P.M.Abeysekara අන්නාසි වගාව
3 Miss. A.P.T.P.Amarasinha
4 Miss. H.G.S.S.Bandara
5 Miss. A.D.K.D.de Silva
6 Miss. P.H.P.C.I.Jayarathna
7 Mr. L.S.Jayasiri සත්‍යකාම නම් වෙමි
8 Rev. T.Jinawansa බුද්ධ ප‍්‍රතිමාවේ අංග ලක්ෂණ
9 Mr. R.D.G.K.Dunuvila කවිය සහ උපමා භාවිතය
10 Miss. K.G.C.L.Keerthirathna අඳ ගොවි ක්‍රමය
11 Mr. H.K.M.T.M.Kumara
12 Miss. M.D.N.S.Kumari අභිචාරාත්මක ප්‍රතිකාර
13 Miss. W.K.P.L.Kumari දේශපාලනය හා නාට්‍ය කලාව
14 Miss. W.A.Nisansala අපරාධ
15 Mr. R.G.S.P.K.Rathambegoda ගුරු පුස්තකාලයාධිපති
16 Miss. W.N.Sadamali සංගීත භාණ්ඩ
17 Miss. C.J.Sooriarachchi ඉන්දියා‍වේ නාගරීකරණය
18 Miss. K.G.I.Priyadarshika ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර්
19 Miss. G.G.P.T.K.Gunawardana ක්‍ෂය රෝගය
20 Miss. A.B.K.Kulathunga හිපි සංස්කෘතිය
21 Mr. R.D.Y.Malik අතීත ශ්‍රී ලංකාවේ වාරි කර්මාන්ත
22 Miss. K.B.Nilmini සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය
23 Miss. W.D.Nirosha දේශගුණික විපර්යාස
24 Rev. D.Piyarathana දළදා තේවාව
25 Rev. K.Piyasiri බුද්ධඝෝෂ හිමි
26 Miss. B.L.P.S.Priyangika මුද්‍රණ ක්‍රම
27 Miss. R.G.N.D.Rankothge තාරුණ්‍යය හා විවේකය
28 Mr. K.M.T.Sandaruwan උද්ධමනය හැදින්විම
29 Miss. H.S.P.Silva ජෛව ගෝලය
30 Miss. S.D.Vidanagamage තෙත් කලාපයේ ශාක විවිධත්වය
31 Miss. P.V.Weerakoon ඩාෆූර් වර්ග සංහාරය
32 Mr. N.I.Wickramesinghe කම්කරු නීති විමසුම
33 Miss. B.G.A.Darshani කාර්මික ආපදා
34 Miss. E.K.N.C.Deshapriya
35 Miss. I.L.Molligoda තවාන් පාලනය
36 Miss. H.D.A.Senevirathne ලාංකික ස්තූප
37 Miss. K.M.S.M.K.Kulathunga දළඳා මාළිගාව
38 Miss. A.M.H.Jayawardana ශ‍්‍රී ලංකාවේ කෝලාහල
39 Miss. N.C.Bandarigodage
40 Miss. I.P.Atukorala ටෝනාඩෝ
41 Miss. U.L.D.C.S.Gunasinghe විෂය සමගාමී ක්‍රියා
42 Miss. W.M.Harshika මනෝ විශ්ලේෂණවාදය
43 Miss. U.S.J.Kanchana දියවැඩියා රෝගය
44 Miss. P.P.K.S.M.Pathirana චන්ද්‍රිකා වැව ගොවිජනපද ව්‍යාපාරය
45 Miss. O.L.A.A.T.Perera ඇන්ටිලොප්
46 Miss. J.H.D.Priyadarshani නාමල් උයන
47 Miss. K.K.C.Priyadarshani සියඹලා
48 Miss. M.P.N.Sandamali ටෙරාකොටා පිළිම
49 Miss. R.A.C.D.Weerasekara ශ්‍රි ලංකා‍‍‍වේ මුද්‍රණ කර්මාන්ත‍ය

අදහස්සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Student.IRQUE.UOC&oldid=150718" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි