පිටුවේ ඉතිහාසය

2 පෙබරවාරි 2020

18 නොවැම්බර් 2017

9 අප්‍රේල් 2015

13 පෙබරවාරි 2014

12 පෙබරවාරි 2014

21 ජනවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

12 දෙසැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

4 ජූලි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

8 ජූලි 2010

10 ජූනි 2010

9 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උද්ධමනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි