මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

26 අගෝස්තු 2015

15 ජූලි 2015

2 අප්‍රේල් 2015

9 මැයි 2014

23 පෙබරවාරි 2014

19 ඔක්තෝබර් 2013

2 සැප්තැම්බර් 2013

22 අගෝස්තු 2013

18 මැයි 2013

25 මාර්තු 2013

24 මාර්තු 2013

23 මාර්තු 2013

22 මාර්තු 2013

21 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

26 පෙබරවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

5 මාර්තු 2012

30 නොවැම්බර් 2011

29 නොවැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/192.248.16.90" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි